Filtri

 • Risultati trovati in

RESINE PER PROVVISORI DIRETTI/INDIRETTI

RESINE PER PROVVISORI DIRETTI/INDIRETTI

Articoli: 41

Articoli 41

  1. ACRYTEMP - Colore A2 ACRYTEMP - Colore A2

   ACRYTEMP - Colore A2 410522359 | ZHERMACK - C700200

   ACRYTEMP - Colore A3 ACRYTEMP - Colore A3

   ACRYTEMP - Colore A3 410527131 | ZHERMACK - C700215

  2. COLDPAC LIQUIDO - Flacone da 240 ml COLDPAC LIQUIDO - Flacone da 240 ml

   COLDPAC LIQUIDO - Flacone da 240 ml 410533851 | MOTLOID - TL08

  3. COLDPAC POLVERE - A2/62 200 g COLDPAC POLVERE - A2/62 200 g

   COLDPAC POLVERE - A2/62 200 g 410534013 | MOTLOID - TP0862

   COLDPAC POLVERE - A3/66 200 g COLDPAC POLVERE - A3/66 200 g

   COLDPAC POLVERE - A3/66 200 g 410534015 | MOTLOID - TP0866

   COLDPAC POLVERE - A3,5/81 200 g COLDPAC POLVERE - A3,5/81 200 g

   COLDPAC POLVERE - A3,5/81 200 g 410534019 | MOTLOID - TP0881

   COLDPAC POLVERE - A4/87 200 g COLDPAC POLVERE - A4/87 200 g

   COLDPAC POLVERE - A4/87 200 g 410534021 | MOTLOID - TP0887

   COLDPAC POLVERE - B3/67 200 g COLDPAC POLVERE - B3/67 200 g

   COLDPAC POLVERE - B3/67 200 g 410534016 | MOTLOID - TP0867

   COLDPAC POLVERE - C2/69 200 g COLDPAC POLVERE - C2/69 200 g

   COLDPAC POLVERE - C2/69 200 g 410534017 | MOTLOID - TP0869

  4. ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - UD1 (A1) 100 g ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - UD1 (A1) 100 g

   ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - UD1 (A1) 100 g 413004530 | MICERIUM - TEMPUD1

   ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - UD2 (A2) 100 g ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - UD2 (A2) 100 g

   ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - UD2 (A2) 100 g 413004531 | MICERIUM - TEMPUD2

   ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - UD3 (A3) 100 g ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - UD3 (A3) 100 g

   ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - UD3 (A3) 100 g 413004532 | MICERIUM - TEMPUD3

   ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - UD3,5 (A3,5) 100 g ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - UD3,5 (A3,5) 100 g

   ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - UD3,5 (A3,5) 100 g 413004533 | MICERIUM - TEMPUD3,5

   ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - UD4 (A4) 100 g ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - UD4 (A4) 100 g

   ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - UD4 (A4) 100 g 413004534 | MICERIUM - TEMPUD4

   ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - B2 (62) 100 g ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - B2 (62) 100 g

   ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - B2 (62) 100 g 413004537 | MICERIUM - TEMPB2

   ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - B3 (65) 100 g ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - B3 (65) 100 g

   ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - B3 (65) 100 g 413004538 | MICERIUM - TEMPB3

   ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - C2 100 g ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - C2 100 g

   ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - C2 100 g 413004540 | MICERIUM - TEMPC2

   ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - D3 100 g ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - D3 100 g

   ENAMEL PLUS TEMP DENTINA - D3 100 g 413004541 | MICERIUM - TEMPD3

  5. ENAMEL PLUS TEMP LIQUIDO - Flacone da 100 ml ENAMEL PLUS TEMP LIQUIDO - Flacone da 100 ml

   ENAMEL PLUS TEMP LIQUIDO - Flacone da 100 ml 413004549 | MICERIUM - TEMPL

  6. ENAMEL PLUS TEMP SMALTO - GE1 100 g ENAMEL PLUS TEMP SMALTO - GE1 100 g

   ENAMEL PLUS TEMP SMALTO - GE1 100 g 413004542 | MICERIUM - TEMPUE1

   ENAMEL PLUS TEMP SMALTO - GE2 100 g ENAMEL PLUS TEMP SMALTO - GE2 100 g

   ENAMEL PLUS TEMP SMALTO - GE2 100 g 413004543 | MICERIUM - TEMPUE2

   ENAMEL PLUS TEMP SMALTO - GE3 100 g ENAMEL PLUS TEMP SMALTO - GE3 100 g

   ENAMEL PLUS TEMP SMALTO - GE3 100 g 413004544 | MICERIUM - TEMPUE3

   ENAMEL PLUS TEMP SMALTO - Smalto white 100 g ENAMEL PLUS TEMP SMALTO - Smalto white 100 g

   ENAMEL PLUS TEMP SMALTO - Smalto white 100 g 413004545 | MICERIUM - TEMPS3

   ENAMEL PLUS TEMP SMALTO - Smalto clear 100 g ENAMEL PLUS TEMP SMALTO - Smalto clear 100 g

   ENAMEL PLUS TEMP SMALTO - Smalto clear 100 g 413004547 | MICERIUM - TEMPT

  7. ENAMEL PLUS TEMP TRIAL KIT - Confezione contenente: 4 dentine da 10 g cad. (UD2, UD3, UD3.5, UD4), smalto GE2 da 10 g, liquido d ENAMEL PLUS TEMP TRIAL KIT - Confezione contenente: 4 dentine da 10 g cad. (UD2, UD3, UD3.5, UD4), smalto GE2 da 10 g, liquido d

   ENAMEL PLUS TEMP TRIAL KIT - Confezione contenente: 4 dentine da 10 g cad. (UD2, UD3, UD3.5, UD4), smalto GE2 da 10 g, liquido d 413004529 | MICERIUM - TEMP10N

  8. J-TEMP KIT - 4 siringhe e 20 puntali Black Mini J-TEMP KIT - 4 siringhe e 20 puntali Black Mini

   J-TEMP KIT - 4 siringhe e 20 puntali Black Mini 410348842 | ULTRADENT - 4897

  9. JET KIT - Kit JET KIT - Kit

   JET KIT - Kit 410517879 | LANG - 005C61

  10. JET KIT LIQUIDO - Flacone da 120 cc JET KIT LIQUIDO - Flacone da 120 cc

   JET KIT LIQUIDO - Flacone da 120 cc 410532050 | LANG - 005L120

  11. JET KIT POLVERE - 35 (A1) 120 g JET KIT POLVERE - 35 (A1) 120 g

   JET KIT POLVERE - 35 (A1) 120 g 410517880 | LANG - 005P122

   JET KIT POLVERE - 45 (A2) 120 g JET KIT POLVERE - 45 (A2) 120 g

   JET KIT POLVERE - 45 (A2) 120 g 410517881 | LANG - 005P123

   JET KIT POLVERE - 62 (A3) 120 g JET KIT POLVERE - 62 (A3) 120 g

   JET KIT POLVERE - 62 (A3) 120 g 410517882 | LANG - 005P124

   JET KIT POLVERE - 65 (D3) 120 g JET KIT POLVERE - 65 (D3) 120 g

   JET KIT POLVERE - 65 (D3) 120 g 410517883 | LANG - 005P125

   JET KIT POLVERE - 67 (B3) 120 g JET KIT POLVERE - 67 (B3) 120 g

   JET KIT POLVERE - 67 (B3) 120 g 410517884 | LANG - 005P128

   JET KIT POLVERE - 69 (C2) 120 g JET KIT POLVERE - 69 (C2) 120 g

   JET KIT POLVERE - 69 (C2) 120 g 410517885 | LANG - 005P120

   JET KIT POLVERE - 77 (B4) 120 g JET KIT POLVERE - 77 (B4) 120 g

   JET KIT POLVERE - 77 (B4) 120 g 410517886 | LANG - 005P126

   JET KIT POLVERE - 81 (A3,5) 120 g JET KIT POLVERE - 81 (A3,5) 120 g

   JET KIT POLVERE - 81 (A3,5) 120 g 410517887 | LANG - 005P127

   JET KIT POLVERE - Incisal 120 g JET KIT POLVERE - Incisal 120 g

   JET KIT POLVERE - Incisal 120 g 410517888 | LANG - 005P129

  12. JET REPAIR - Kit: polvere 200 g e liquido 120 ml JET REPAIR - Kit: polvere 200 g e liquido 120 ml

   JET REPAIR - Kit: polvere 200 g e liquido 120 ml 410513942 | LANG - 004C201

  13. MAXI TEMP 1:1 - Colore A2 MAXI TEMP 1:1 - Colore A2

   MAXI TEMP 1:1 - Colore A2 410540457 | HENRY SCHEIN - 9009069

   MAXI TEMP 1:1 - Colore A3 MAXI TEMP 1:1 - Colore A3

   MAXI TEMP 1:1 - Colore A3 410540458 | HENRY SCHEIN - 9009070

  14. MAXI TEMP HP - Colore A2 - 1 cartuccia da 50 ml (4:1) + 6 puntali x-small MAXI TEMP HP - Colore A2 - 1 cartuccia da 50 ml (4:1) + 6 puntali x-small

   MAXI TEMP HP - Colore A2 - 1 cartuccia da 50 ml (4:1) + 6 puntali x-small 410529933 | HENRY SCHEIN - 9001281

   MAXI TEMP HP - Colore A3 - 1 cartuccia da 50 ml (4:1) + 6 puntali x-small MAXI TEMP HP - Colore A3 - 1 cartuccia da 50 ml (4:1) + 6 puntali x-small

   MAXI TEMP HP - Colore A3 - 1 cartuccia da 50 ml (4:1) + 6 puntali x-small 410529934 | HENRY SCHEIN - 9002126

   MAXI TEMP HP - Colore A3 - 2 cartucce da 50 ml (4:1) MAXI TEMP HP - Colore A3 - 2 cartucce da 50 ml (4:1)

   MAXI TEMP HP - Colore A3 - 2 cartucce da 50 ml (4:1) 410529961 | HENRY SCHEIN - 9002100

  15. PALAVIT 55 VS LIQUIDO - Flacone da 45 ml PALAVIT 55 VS LIQUIDO - Flacone da 45 ml

   PALAVIT 55 VS LIQUIDO - Flacone da 45 ml 410514307 | KULZER - 64707527

  16. PALAVIT 55 VS POLVERE - A2 - 100 g PALAVIT 55 VS POLVERE - A2 - 100 g

   PALAVIT 55 VS POLVERE - A2 - 100 g 410517677 | KULZER - 64707563

   PALAVIT 55 VS POLVERE - A3 - 100 g PALAVIT 55 VS POLVERE - A3 - 100 g

   PALAVIT 55 VS POLVERE - A3 - 100 g 410517678 | KULZER - 64707564

   PALAVIT 55 VS POLVERE - A3,5 - 100 g PALAVIT 55 VS POLVERE - A3,5 - 100 g

   PALAVIT 55 VS POLVERE - A3,5 - 100 g 410517679 | KULZER - 64707565

   PALAVIT 55 VS POLVERE - B3 - 100 g PALAVIT 55 VS POLVERE - B3 - 100 g

   PALAVIT 55 VS POLVERE - B3 - 100 g 410517680 | KULZER - 64707566

   PALAVIT 55 VS POLVERE - D3 - 100 g PALAVIT 55 VS POLVERE - D3 - 100 g

   PALAVIT 55 VS POLVERE - D3 - 100 g 410517681 | KULZER - 64707567

   PALAVIT 55 VS POLVERE - Incisale - 100 g PALAVIT 55 VS POLVERE - Incisale - 100 g

   PALAVIT 55 VS POLVERE - Incisale - 100 g 410517682 | KULZER - 64707568

  17. PREVISION TEMP - Colore A2 PREVISION TEMP - Colore A2

   PREVISION TEMP - Colore A2 410548343 | KULZER - 66055527

  18. PREVISION TEMP - Colore A3 PREVISION TEMP - Colore A3

   PREVISION TEMP - Colore A3 410548344 | KULZER - 66055528

  1-18 of 41 Risultati
  Articoli per pagina